dijous, 24 de setembre de 2015

ELECCIONS MUNICIPALS


ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.871

  No fa massa, s'han trobat uns documents de les eleccions municipals de 1.871 al poble.
  En aquells temps (regnat d'Amadeu de Savoia) hi havia 3 col·legis electorals. Un al nucli urbà, un a Les Vives i l'altre, anomenat Sant Jaume ( Vallhonesta ).
  El procés durava 5 dies. El primer es destinava a la constitució de la mesa electoral.  El segon, tercer i quart a les votacions. El cinquè era per a redactar l'acta d'escrutini.
  Hi ha molta documentació sobre aquestes eleccions per l'enrenou que van portar.

  El dia 6 de desembre del 1.871 es constitueixen les meses electorals.
  Els dies 7,8 i 9 es procedeix a les votacions. A les quatre de la tarda es procedeix a fer els escrutinis de cada mesa.
  El dia 10 de desembre es reuneixen per redacta l'acta pertinent i cremar els vots.
  Revisada la documentació, no s'adiuen el nombre d'electors i els vots, ni els resultats en les diferents actes...
  El problema més greu però, és que no es va constituir la mesa número 3, amb la qual cosa bona part dels veïns del poble no van poder votar. Com a conseqüència es van impugnar les eleccions.

Resum de les dades electorals:

Col·legi 1, a Sant Vicenç de castellet.

6 de desembre, constitució mesa

1r dia d'eleccions  (7 de desembre)
Paperetes escrutades .......  5
Vots per a:
Joan Pladellorens ..................  4
Joan Plans Marquet .............   4
Pere Riera  ............................. 4
Antoni Casajuana ..................  4
Antoni Enrich Planell .............  1
Josep Capvilaró .....................  1
Valentí Ambrós ......................  1

Jaume Marcet ........................  1

2n dia d'eleccions (8 de desembre)
Paperetes escrutades 47
Vots per a:
Joan Pladellorens .................. 37
Joan Plans Marquet .............   37
Pere Riera  ............................. 37
Antoni Casajuana ..................  37
Antoni Enrich Planell .............  10
Josep Capvilaró .....................  10
Valentí Ambrós ......................  10
Jaume Marcet ........................  10
                                                       
3r dia d'eleccions (9 de desembre)
Vots per a:
Antoni Enrich ......................    23
Josep Capvilaró ...................   23
Valentí Ambrós  ..................    23
Jaume Marcet Sala .............    23
Joan Pladellorens  ...............     9
Joan Plans ............................    9
Pere Riera .............................   9
Antoni Casajuana ..................   9

4t dia ( 10 de desembre) .  Acta d'escrutini general
Vots per a:
Joan Pladellorens ..................  50
Joan Plans Marquet .............    50
Pere Riera  .............................  50
Antoni Casajuana ..................  50
Antoni Enrich Planell .............  34
Josep Capvilaró .....................  34
Valentí Ambrós ......................  34
Jaume Marcet ........................  34

Col·legi 2, a Les Vives

6 de desembre, constitució mesa

1r dia d'eleccions  (7 de desembre)
No va ningú a votar.

2n dia d'eleccions  (8 de desembre)
Paperetes escrutades 8
Vots per a:
Simeó Franch  ............. 8

3r dia d'eleccions (9 de desembre)
Paperetes escrutades 8
Vots per a:
Simeó Franch .....................   3
Valentí Ambrós ..................   2
Josep Capvilaró ..................  1
Jaume Marcet ....................   1
Antoni Enrich  .....................  1

4t dia ( 10 de desembre) .  Acta d'escrutini general
Vots per a:
Simeó Franch .....................   11
Valentí Ambrós ..................     2
Josep Capvilaró ..................    1
Antoni Enrich  .....................    1
Jaume Marcet ....................     1

Col·legi 3, a Sant Jaume

El col·legi número 3 no es va constituir.

 Informe a Barcelona

  El dia 15 de desembre de l'any 1.871, l'Ajuntament envia l'informe de les eleccions a Barcelona.
  En ell consten les següents dades:
Confirmant que el nombre d'electors a Sant Vicenç de Castellet és de  186, dels quals només han exercit el seu dret de vot, 102 homes.
També s'explica que no es va poder constituir la mesa del col·legi número 3 per manca d'electorat.

Recompte de vots:

Joan Pladellorens ..................  50
Joan Plans Marquet .............    50
Pere Riera  .............................  50
Antoni Casajuana ..................  50
Antoni Enrich Planell .............  35
Josep Capvilaró .....................  35
Valentí Ambrós ......................  36
Jaume Marcet ........................  11

  Nota:  Una de les curiositats que es pot observar és que els votants del col·legi 1 podien emetre 4 vots/persona, mentre que els del col·legi 2 només n'emeten 1vot/persona.

  Es fa constar que tant l'alcalde com les altres persones reunides a l'Ajuntament s'abstenen de nomenar regidors per la manca dels vots del col·legi número 3.

  Els veïns, enfadats per aquest procediment redacten les seves queixes i decideixen impugnar els resultats de les eleccions.

Impugnació

  El 17 de gener de 1.872, a les 11 del matí es redacta una acta a l'Ajuntament on els veïns impugnen el resultat de les eleccions, ja que no havien pogut votar en el tercer col·legi electoral.
  Des de Barcelona arriben cartes demanant a l'Ajuntament tots els documents referents a les eleccions.
  Finalment, després de rebre la notificació de que calia esmenar la situació, es constitueix el col·legi número 3 a Sant Jaume.


El llistat d'electors és de 38 homes.
Documentació de l'Arxiu municipal
de Sant Vicenç de Castellet.

  Els dies 9, 10 i 11 de març del 1.872 es procedeix a les votacions.
  El dia 12 de març es fa l'escrutini i es fa constar que han sortit escollits els senyors
Francesc Diars i Valentí Pladellorens   (però no hi ha constància dels vots rebuts)
  Finalment es podrà constituir el nou Ajuntament de Sant Vicenç que quedarà de la següent manera:

Joan Pladellorens                Alcalde
Joan Plans                             Tinent
Domènec Franch                  Regidor 1r i Síndic
Pere Riera                              Regidor 2n
Antoni Casajuana                 Regidor 3r
Francesc Diars                       Regidor 4t
Valentí Pladellorens             Regidor 5è.

  Cal esmentar que el senyor Simeó Franch (a les actes, Simeón Franch) ara ha estat substituït per Domènec Franch ( a les actes Domingo Franch).

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.954


1954, novembre.
Revista Castellet, número 118.

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.948ELECCIONS GENERALS DE L'ANY 1.977
ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.979
Les primeres eleccions democràtiques després de 40 anys.

Abril 1979  - Juny 1983


JOAN MASAFRET I CADEVALL (Alcalde)  CiU
Menna Bonvehí i Planell  CiU
Josep Gomariz i Pere CiU
Josep Golsa i Alonso CiU
Martí Muns i Grau PSC
Marcelino Romo i Medina PSC
Julio Tor i Barón
Isidre Costa i Sierra
Manuel Luis i Tatje
Joan Llovet i Cadena ERC
Valentí Carrera i Vila ERC
Daniel Pous i Soldevila ERC
Joan Segura i Sanchez

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.983

Juny 1983 – Juny 1987

JOAN MASAFRET I CADEVALL (Alcalde) CiU
Josep Golsa i Alonso CiU
Josep Gomariz i Pere CiU
Joan Segura i Sanchez CiU
Antoni Jimenez i Valdivieso CiU
Joan Fígols i Vinyolas CiU
Prisciano Martinez i Perez CiU
Martí Muns i Grau PSC-PSOE
Vicenç Sala i Fernandez  PSC-PSOE
Marcelino Romo i Medina PSC – PSOE
José Rebollo i Urpina PSC-PSOE (dimissió a 11.07.85)
Honorio Romo i Medina (credencial  a 30.12.85)
Antonio Rueda i Checa  PSC-PSOE
Prisciano Martinez i Perez
Daniel Pous Soldevila (dimissió a 25.05.84)
Joan Sardá i Amorós (credencial a 7.07.84)

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.987
Juny 1987 – Juny 1989


MARTÍ MUNS I GRAU (Alcalde) PSC 
Marcelino Romo i Medina  PSC
Isidre Costa i Sierra PSC 
José Molina i Barba PSC  (renúncia a 8.07.88)
Joan Carles Andrés Toribio (cred a 9.09.88) PSC 
Francesc Ubach i Vilanova  GIS
Salvador Garcia Herranz GIS
Maria Rosa Ponsa i Tarrés GIS
Magí Giralt i Calsina GIS
Josep Golsa i Alonso CiU
Josep Subirana i Tur CiU
Joan Fígols i Vinyolas CiU
Mª Àngels Puig i Portabella CiU
Joan Sardà i Amorós ERC


CANVI DE GOVERN DE L'ANY 1.989
Juny 1989 a  Juny 1991

FRANCESC UBACH I VILANOVA  (Alcalde) GIS
Salvador Garcia Herranz GIS
Maria Rosa Ponsa i Tarrés GIS
Magí Giralt i Calsina GIS
Josep Golsa i Alonso CiU
Josep Subirana i Tur CiU
Joan Fígols i Vinyolas CiU
Mª Àngels Puig i Portabella CiU
Joan Sardà i Amorós ERC
Martí Muns i Grau PSC 
Marcelino Romo i Medina  PSC (16.06.89)
Isidre Costa i Sierra PSC (últim ple nov 89)
Joan Carles Andrés Toribio PSC 
Antonio Rueda i Checa  PSC
Salvador Garcia i Herranz  PSC 
Vicente Saez i Perez PSC  (cred 21.09.90)

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.991

Candidatura de CiU
Arxiu Ricard Gomis.

Juny - Octubre 1991


FRANCESC UBACH I VILANOVA  (Alcalde) CiU
Josep Golsa i Alonso CiU
Josep Subirana i Tur CiU
Magí Giralt i Calsina CiU
Pere Guiu i Torrebadella GAS
Ricard Valera i Nuñez de Arenas  GAS
Valentí Carrera i Vila  GAS
Joan Batista Costa i Blazquez  IC
Mª Rosa Ponsa i Tarrés  GIS
Martí Muns i Grau PSC – PSOE
Joan Carles Andrés Toribio PSC 
Joan Motsech i Vila  PSC 
Vicente Saez i Perez  PSC 

CANVI DE GOVERN DE L'ANY 1.992
Gener 1992- Juny 1995


MARTÍ MUNS I GRAU (Alcalde) PSC
Joan Carles Andrés Toribio PSC
Joan Montsech i Vila  PSC 
Vicente Saez i Perez  PSC 
Pere Guiu i Torrebadella GAS
Ricard Valera i Nuñez de Arenas  GAS
Valentí Carrera i Vila  ERC
Mª Rosa Ponsa i Tarrés  GIS
Francesc Ubach i Vilanova CiU
Josep Golsa i Alonso CiU (renúncia gener 1993)
Josep Subirana i Tur CiU
Magí Giralt i Calsina CiU
Joan Fígols i Vinyolas (credencials a març 1993) (renúncia desembre 1993)
Miquel López i García CiU (credencials febrer 1994)
Joan Batista Costa i Blazquez  IC

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.995
Juny 1995 – Juny 1999


JOAN MONTSECH I VILA  (Alcalde) PSC
Joan Carles Andrés Toribio PSC 
Francesc Xavier Lladó i Palomas PSC 
Vicente Saez i Perez  PSC 
Manuel Serrano i Navarro PSC (renúncia 1996)
Assumpta Giralt i Prat PSC  (credencials desembre 1996)
Albert Codina i Grau CiU
Ferran Bartumeus i Rodó CiU
Miquel López i García CiU
Valentí Carrera i Vila ERC
Xavier Tobella i Lucea ERC (renúncia oct 1996)
Assumpta Puig i Portabella ERC (credencials desembre 1996)
Jaume Hernandez i Vidal  PP
Pere Guiu i Torrebadella GAS
Joan Batista Costa i Blazquez  IC

ELECCIONS MUNICIPALS DE L'ANY 1.999
Juny 1999 – Juny 2003


JOAN MONTSECH I VILA  (Alcalde)  PSC 
Joan Carles Andrés Toribio PSC 
Isidre Costa i Ribera PSC 
Glòria Torner i Miguel PSC 
Vicente Saez i Perez  PSC 
Rosa Maria Martín i Niubó PSC 
Josep Sanjuan i Sanjuanes PSC
Miguel Angel Sanz i Sierra PSC 
Assumpta UIg i Portabella ERC
Rosa Camps i Parés ERC
Marcel Puig i Ferrer ERC
Pere Dies  i Subirà CiU
Maria Dolores Alonso i Gomez CiUCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada